Operasyonun yapılış amacı
Diş etlerinin (gingiva) anormal üremelerinin alınması amacıyla yapılan operasyondur.
Diş etlerinde şekillenen bu üremelerin pek çok nedeni olmakla beraber en büyük faktör gingivitisler yani diş eti yangılarıdır. Ayrıca viral ve bakteriyel hastalıklar, diş taşları, çürükler ve yabancı cisimlere bağlı olarak da gingivitis şekillenebilir. Kedilerde oldukça yaygın olarak görülür ve inatçı karakterde bir hastalıkdır.
Şekillenen üremeler yayılma özelliği taşıyabileceği gibi zamanla büyüme özelliği de gösterebilir.
Ağızda kötü koku, salya, çiğneme bozuklukları gibi belirtilerin görülmesi mümkündür. Gingivektomi operasyonu bu belirtilere neden olan üremelerin, dolayısıyla da bu arazların giderilebilmesi amacıyla yapılır.

Operasyon öncesi dikkat edilmesi gerekenler
Tanı ve teşhis konulduktan sonra veteriner hekim tarafından belirlenen antibiyotik tedavisini operasyondan önce düzenli olarak takip etmelisiniz. Bu tedavi diş etlerindeki yangının giderilmesine yardımcı olacağı gibi operasyon sırasında kanamaların da az olmasına yarar sağlayacaktır.
Operasyon için uygun zamana hekiminiz ile karar verdiğinizde kedinizin operasyon için genel sağlık kontrollerini yaptırmanız gerekebilir. Bu durum kedinizin genel durumunu belirlemek ve anestezik madde alacak olan kedinizi risk altına sokmamak için faydalı olacaktır. Bu amaçla gerekli görüldüğünde röntgen veya kan tahlili gibi uygulamalar yapılabilir. Eğer kedinizin herhangi bir ilaç allerjisi varsa bunu hekiminize mutlaka belirtmelisiniz.
Operasyon için uygun tarih belirlendiğinde kedinize operasyon tarihinden önceki 12 – 24 saat içinde yiyecek vermeyiniz. Bu anestezik madde alacak olan kedinizin daha rahat bir operasyon geçirmesini sağlayacaktır.

Operasyon tekniği
Hazırlık odasında sakinleştirici uygulanan hasta, hekimin seçeceği uygun bir anestezik maddenin uygulanmasından sonra operasyon odasına alınarak operasyon masasına yatırılır ve uygun pozisyon verilir.
Gingivektomi operasyonunda iki yöntem uygulanabilir. Bu yöntemi, hekim üremenin konumuna ve büyüklüğüne bakarak belirler.
Birinci yöntem üremelerin bistüri ile ensizyonu, ikinci yöntem ise üremelerin koter ile alınmasıdır.
Çoğunlukla tercih edilen koter aracılığı ile üremenin alınmasıdır. Koter kesme ve yakma işlemini aynı anda yaptığından kanama olasılığı minimum düzeydedir.
Ayrıca gingivektomi operasyonu sırasında üremenin durumuna göre gerekirse dişlerin çekilmesi gerekebilir. Bu iyileşmeyi hızlandırma ve nüksleri önleme açısından önemlidir.

Operasyon sonrası dikkat edilmesi gerekenler
Operasyondan sonra dikkat edilmesi gereken en önemli konu antibiyotik tedavisinin düzenli olarak takip edilmesi ve bir kaç gün yumuşak sulu gıdaların verilmesidir.
Alınan üremelerin patolojik olarak tanısının konulabilmesi için patolojik analiz yapılmalıdır. Bu işlem üremenin niteliğinin belirlenmesine ve uygulanan tedavinin yönlendirilebilmesine olanak sağlayacaktır.

Operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlar
Gingivektomi operasyonu sonrasında bir kaç gün süre ile yumuşak gıdalar verilerek diş etleri korunduğu taktirde yaşanabilecek komplikasyon yok denecek kadar azdır. Ancak diş etlerinin irritasyonuna neden olan bir durum söz konusu olduğunda sızıntı şeklinde kanamalar olabilir.
Ancak gingival üremelerin nüksetme özelliğini unutmamak gerekir. Bu durum operasyon sonrasında yaşanabilecek en önemli komplikasyon olarak sayılabilir.

KAYNAK: Juen Veteriner Polikliniği

Views: 30