Operasyonun yapılış amacı
Genellikle yabancı cisimlerin neden olduğu barsak tıkanmalarında, tıkanmanın giderilmesi ve yabancı cisimlerin alınması amacıyla bağırsakların açılması işlemi enteretomi olarak adlandırılır.
Tıkanmaya neden olan maddeler arasında ip, küçük bilyeler, şişe mantarları, oyuncak parçaları, küçük bez parçaları veya çoraplar sayılabilir. Bağırsaklardaki tıkanmalar genellikle ince bağırsaklarda şekillenir.
Hastalık bütün kedi ırklarında görülebilmekle birlikte Siamese (Siyam) ırkı kedilerde daha yaygındır.
Hastada kusma, iştahsızlık, zaman zaman ishal veya kabızlık ve yavaş yavaş genel durumda bozulmalar ortaya çıkar. Tıkanmanın tam ve ani olduğu durumlarda çok hızlı gelişen bir kusma ve dışkı yapamama hali vardır. Hasta aniden sessizleşir ve tıkanmanın ilk 24-48 saati içinde sancı belirtileri gözlenebilir. Eğer zamanında teşhis konulamazsa hasta bir kaç gün içinde ölebilir.
Hastalık röntgen veya daha kesin sonuç veren ilaçlı röntgen uygulamaları ile teşhis edilir.

Operasyon öncesi dikkat edilmesi gerekenler
Bağırsaklarda tam bir tıkanmanın tespit edildiği durumlarda vakit kaybedilmeden acil olarak operasyona alınmalıdır.
Eğer kedinizin herhangi bir ilaç allerjisi varsa bunu hekiminize mutlaka belirtiniz.
Bağırsaklarda az da olsa geçişin var olduğu durumlarda hastanın genel durumunun düzenlenmesi amacıyla serum ve antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Ancak bu süre fazla uzatılmamalıdır.

Operasyon tekniği
Operasyon için sakinleştirici uygulanan kedinin hazırlık odasında sterilizasyon işlemleri yapılır. Bu amaçla öncelikle operasyon bölgesindeki kıllar traş edilerek uzaklaştırılır, daha sonra lokal olarak antiseptik bir solüsyon ile bölgenin dezenfeksiyonu sağlanır. Bu işlemlerden sonra operasyon odasına alınan hastaya hekimin tercih ettiği anestezi şekli uygulanır. Daha sonra bölge steril örtü ile sınırlanarak cerrahi müdahaleye hazır hale getirilir.
Kedilerde en uygun operasyon bölgesi linea alba adı verilen orta karın çizgisidir. Bu hat damarlaşma açısından zayıf olduğundan ensizyon hattında kanama olasılığı çok düşük olacağı gibi bağırsaklara da ulaşmak rahat olacaktır.
Bu bölgeden açılan karın boşluğunda tıkanmanın bulunduğu bağırsak bölümü tespit edilerek dışarı alınır. Bazı olgularda tıkanmanın etkisi ile bağırsaklarda veya mide de dönme gibi durumlar oluşabilir. Bağırsaklar ve mide bu amaçla kontrol edilir ve anormalik varsa düzeltilir. Daha sonra yabancı cismin bulunduğu bölgenin biraz ilerisinden (hasarsız sağlam dokulardan) cismin çıkabileceği büyüklükte bir ensizyon (kesit) yapılır. Cisim bu ensizyondan dışarı çıkarıldıktan sonra bağırsak dikilerek kapatılır.
Operasyon sırasında dikkat edilmesi gereken önemli konu bağırsak içeriğinin karın boşluğuna akışına engel olunmasıdır. Bu nedenle tıkanmanın olduğu bölümün yan taraflarından bağırsak pensi uygulamaları yapılır.
Ayrıca uzun süre açıkta kalan bağırsaklar oldukça çabuk bir şekilde kurur. Bu durumu önlemek için operasyon sırasında serum fizyolojik ile düzenli olarak bağırsaklar ıslatılır ve kurumasına izin verilmez.
Bağırsak dikişleri uygulandıktan sonra karın boşluğu dikilerek kapatılır.

Operasyon sonrası dikkat edilmesi gerekenler
Operasyondan sonra yapılan antibiyotik uygulaması hekimin önerdiği süre ve dozda uygulanmalıdır.
Operasyon sonrasında çeşitli nedenlerle dikişlerin zarar görmesi olasılığı göz önünde bulundurulmalı ve risk oluşturabilecek atlama zıplama gibi ani hareketler engellenmelidir.
Operasyon sonrasında 48 – 72 saat hasta aç bırakılarak serum tedavisi ile genel durum düzenlenmelidir. Daha sonraki bir kaç gün sulu gıdalar dışında bir şey verilmemelidir.
Tam iyileşme yaklaşık 10 – 12 gün içerisinde tamamlanır ve dikişler alınabilir.
Bu dönemde bölgede olası bir ödeme bağlı şişkinlik, kızarıklık, iltihap vb. bir durum söz konusu olduğunda vakit geçirmeden hekiminize danışmalısınız.
Operasyondan bir kaç gün sonra geçişin olup olmadığını kontrol amacıyla röntgen çekilerek kontrolünün yapılması faydalıdır.

Operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlar
Operasyon sırasında gerekli sterilizasyona, uygun malzeme kullanımına ve operasyon sonrasında düzenli antibiyotik uygulamasına dikkat edildiği sürece oluşabilecek komplikasyonlar yok denilecek kadar azdır.
Ancak, operasyon sonrasında aşırı ve uygunsuz egzersizlerden kaçınılmalı ve dikişler korunmalıdır. Aksi halde eventrasyon (dikişlerin açılması ve iç organların dışarı çıkması) şekillenebilir.
Operasyonun temel kuralı olarak karın boşluğuna bağırsak içeriğinin akmasına mutlak suretle engel olunmalıdır. Aksi halde operasyonun en önemli komplikasyonu olarak sayılabilecek peritonitis şekillenebilir. Bu durum operasyon sonrasında genel durum bozukluğu, halsizlik, iştahsızlık ve yüksek ateş ile kendini belli eder.

KAYNAK: Juen Veteriner Polikliniği

Views: 92