Operasyonun yapılış amacı
İdrar kesesinin açılması olan sistotomi operasyonları idrar kesesinde yer alan taşlar ve idrar kesesi tümörlerinde yapılır. Bu operasyon nadir de olsa bazen herhangi bir nedenle (kaza veya darbe gibi) patlayan idrar kesesinin onarılması amacıyla da yapılmaktadır.
Her iki durumda da sürekli bir sistit, kanlı idrar yapma, idrar yapma güçlüğü, ağrı, genel durum bozukluğu, iştahsızlık gibi belirtiler yanında bazende taş veya tümörün durumuna göre hiç idrar yapamamaya bağlı olarak idrarın birikmesi ve atılamaması nedeniyle toksemi belirtileri gözlenebilir.
Klinik bulgular yanında radyografi ve ultrasonografi ile teşhisi konulan bu durumların varlığında tıkanma sebebinin giderilmesi amacıyla operasyon yapılır.

Operasyon öncesi dikkat edilmesi gerekenler
Operasyon için uygun zamana hekiminiz ile karar verdiğinizde kedinizin operasyon için genel sağlık kontrollerini yaptırmanız gerekebilir. Bu durum kedinizin genel durumunu belirlemek ve anestezik alacak olan kedinizi risk altına sokmamak için faydalı olacaktır. Bu amaçla gerekli görüldüğünde genel durumun belirlenmesi amacıyla röntgen, ultrason veya kan tahlili gibi uygulamalar yapılabilir.
Eğer hastanın genel durumu bozuksa bir süre serum ve antibiyotik tedavisinin düzenli olarak takip edilmesi faydalı olacaktır. Ancak, tam bir tıkanmanın söz konusu olduğu durumlarda çok acil bir operasyon gerekebilir. Aksi halde üremi, toksikasyon ve kesenin yırtılması gibi nedenlere bağlı olarak tehlikeli sonuçlar yaşanabilir.
Eğer kedinizin herhangi bir ilaç allerjisi varsa bunu hekiminize mutlaka belirtiniz.
Eğer acil bir operasyon değilse kedinize operasyondan önceki 12-24 saat içinde yiyecek vermeyiniz. Bu anestezik madde alacak olan kedinizin daha rahat bir operasyon geçirmesini sağlayacaktır.

Operasyon tekniği
Operasyon için sakinleştirici uygulanan hastanın hazırlık odasında sterilizasyon işlemleri yapılır. Bu amaçla öncelikle operasyon bölgesindeki kıllar traş edilerek uzaklaştırılır, daha sonra lokal olarak antiseptik bir solüsyon ile bölgenin dezenfeksiyonu sağlanır. Bu işlemlerden sonra operasyon odasına alınan hastaya hekimin tercih ettiği anestezi şekli uygulanır. Daha sonra bölge steril örtü ile sınırlanarak cerrahi müdahaleye hazır hale getirilir.
Kedilerde en uygun operasyon bölgesi linea alba adı verilen orta karın çizgisidir. Bu hat damarlaşma açısından zayıf olduğundan ensizyon hattında kanama olasılığı çok düşük olacağı gibi idrar kesesine ulaşmak da kolay olacaktır.
Uygun bölgeden açılan karın boşluğunda idrar kesesi bulunur ve dışarı alınır. Tam bir tıkanma nedeniyle operasyona alınan hastaların idrar keseleri aşırı dolu ve gergin olduğundan önce kese steril bir enjektör yardımı ile boşaltılır. Daha sonra idrar kesesi açılarak operasyonun yapılış amacına göre taş veya tümör gibi tıkanmaya neden olan etken uzaklaştırılır.
İdrar taşı olaylarında kese içindeki taşlar alındıktan sonra üretraya sonda uygulanarak kanalın açık olup olmadığı kontrol edilir ve kese içine serum fizyolojik uygulanarak kese yıkanır. İdrar kesesi dikilerek kapatılır ve karın boşluğundaki normal konumuna getirilir. Kas ve deri dikişi uygulanarak operasyon tamamlanır.
Gerektiği durumlarda hastaya sonda takılarak bir kaç gün kontrol altında tutulur.

Operasyon sonrası dikkat edilmesi gerekenler
Operasyondan sonra yapılan antibiyotik uygulaması hekimin önerdiği süre ve dozda uygulanmalıdır. Gerektiği durumlarda ağrı kesiciler kullanılabilir.
Operasyon sonrasında çeşitli nedenlerle dikişlerin zarar görmesi olasılığı göz önünde bulundurulmalı ve risk oluşturabilecek atlama zıplama gibi ani hareketler engellenmelidir.
Operasyon sonrasında bir kaç gün az su verilerek idrar kesesinde aşırı dolgunluğun ve oluşabilecek gerginliğin önlenmesi faydalıdır.
Tam iyileşme yaklaşık 10-12 gün içerisinde tamamlanır ve dikişler alınabilir.

Operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlar
Operasyon sırasında gerekli sterilizasyona, uygun malzeme kullanımına ve operasyon sonrasında düzenli antibiyotik uygulamasına dikkat edildiği sürece oluşabilecek komplikasyonlar yok denilecek kadar azdır.
Ancak, operasyon sonrasında aşırı ve uygunsuz egzersizlerden kaçınılmalı ve dikişler korunmalıdır. Aksi halde eventrasyon (dikişlerin açılması ve iç organların dışarı çıkması) şekillenebilir.
İdrar kesesi operasyonları sonrasında yaşanabilecek en önemli komplikasyon sistitis yani idrar kesesi yangısıdır. Özellikle idrar taşı vakalarında bu durum hemen hemen kaçınılmaz gibidir. Bu nedenle mutlaka operasyon sonrasında antibiyogram yapılarak uygun antibiyotik tespit edilmeli ve hekimin belirlediği sürede düzenli olarak kullanılmalıdır.
İdrar taşı problemlerinin varlığı halinde taş analizi yapılmalı ve hastanın diyetini buna göre düzenlenmelidir. Aksi takdirde nüksler kaçınılmazdır.
Tümörlere bağlı operasyonlardan sonra tümörün yapısına bağlı olarak nüksler görülebilir.

KAYNAK: Juen Veteriner Polikliniği

Views: 136