Hayvanların dünyasına dair herşey..

Gösteriliyor: 1 - 10 of 14 Sonuçlar
Kedi Operasyonları

Kedilerde Anal Keselerin Alınması (Anal Keselerin Ekstirpasyonu)

Operasyonun yapılış amacı Anal keseler anüsün iki tarafında, birer kanal aracılığı ile dışarıya açılan ve dışkının dışarıya çıkışını kolaylaştıran hafif yağlı bir salgıya sahip olan kese şeklinde bezlerdir. Bu bezlerin zaman zaman yaralanmalar, sürtünme veya enfeksiyona bağlı olarak yangılanması ve akıtıcı kanalların tıkanması ve kesenin şişmesi mümkündür. Genel olarak bu durumdaki keseler sıkılarak boşaltılır ve …

Kedi Operasyonları

Kedilerde Bacağın Kesilmesi (Bacak Amputasyonu)

Operasyonun yapılış amacı Bacak amputasyonları çeşitli nedenlere bağlı olarak ön veya arka bacakların hasar gördüğü durumlarda yapılmaktadır. Kedilerde sıklıkla karşılaşılan trafik kazaları, kapı aralığına sıkışma, ezilme ve benzeri nedenlerle oluşan yaralanmalar sonucunda bacağın ileri derecede hasar görmesi veya dokuların nekrozu nedeniyle fonksiyonunu yitiren bacağın amputasyonu tedavi için uygulanabilecek tek yöntemdir. Ayrıca omurların hasar görmesi, omurlar …

Kedi Operasyonları

Kedilerde Bağırsak Düğümlenmesi (Bağırsak İnvaginasyonu)

Operasyonun yapılış amacı Bağırsağın bir bölümünün devam eden bağırsak bölümünün içerisine parmak gibi geçmesi olan invaginasyon olaylarında bu girintinin düzeltilmesi ve bağırsağın normal pozisyonuna getirilmesi amacıyla yapılır. Genellikle invaginasyon olayları, yabancı cisime bağlı bağırsak tıkanmaları ile karıştırılır. Çünkü klinik olarak görülen belirtiler aynıdır. Her iki durumda da bağırsaklardan geçiş olmadığından dışkı yapamama, kusma, iştahsızlık, genel …

Kedi Operasyonları

Kedilerde Bağırsaklardan Yabancı Cisim Çıkarılması

Operasyonun yapılış amacı Genellikle yabancı cisimlerin neden olduğu barsak tıkanmalarında, tıkanmanın giderilmesi ve yabancı cisimlerin alınması amacıyla bağırsakların açılması işlemi enteretomi olarak adlandırılır. Tıkanmaya neden olan maddeler arasında ip, küçük bilyeler, şişe mantarları, oyuncak parçaları, küçük bez parçaları veya çoraplar sayılabilir. Bağırsaklardaki tıkanmalar genellikle ince bağırsaklarda şekillenir. Hastalık bütün kedi ırklarında görülebilmekle birlikte Siamese (Siyam) …

Kedi Operasyonları

Kedilerde Keseye İnmeyen Testislerin Alınması (Cryptorchidie Operasyonu)

Operasyonun yapılış amacı Kriptorşit, testislerden bir veya ikisinin scrotum denilen testis kesesine inmemesidir. Bu gibi olaylarda inmeyen testis karın boşluğu veya inguinal kanalda (kasık bölgesi) kalabilir. Gizli testislilik olarak adlandırılan bu anomalinin giderilmesi amacıyla operasyon yapılır. Kedilerde nadir görülen bir anomalidir. Yaklaşık 6-8 aylığa kadar normal kabul edilen bu durum daha sonrası için patolojiktir. İçeride …

Kedi Operasyonları

Kedilerde İdrar Kesesinin Açılması (Cystotomie)

Operasyonun yapılış amacı İdrar kesesinin açılması olan sistotomi operasyonları idrar kesesinde yer alan taşlar ve idrar kesesi tümörlerinde yapılır. Bu operasyon nadir de olsa bazen herhangi bir nedenle (kaza veya darbe gibi) patlayan idrar kesesinin onarılması amacıyla da yapılmaktadır. Her iki durumda da sürekli bir sistit, kanlı idrar yapma, idrar yapma güçlüğü, ağrı, genel durum …

Kedi Operasyonları

Kedilerde Bağırsaktan Bir Bölümün Alınması (Enterectomie)

Operasyonun yapılış amacı Bağırsağın bir bölümünün kesilerek çıkarılması olan enterektomi operasyonları çoğu zaman bağırsağın söz konusu olan bölümünün işlevini yitirmesi nedeniyle yapılır. Yabancı cisimler nedeniyle oluşan hasarlar, bağırsaklarda polyp veya tümör, diğer organlarla veya diğer bir bağırsak bölümüyle yapışma, bağırsağın kendi içine girmesi ve boğulması, bağırsağın dönmesi vb. nedenler operasyon için geçerli sebeplerdir. Bu hasarın ileri …

Kedi Operasyonları

Kedilerde Diş Eti Üremelerinin Alınması (Gingivectomie)

Operasyonun yapılış amacı Diş etlerinin (gingiva) anormal üremelerinin alınması amacıyla yapılan operasyondur. Diş etlerinde şekillenen bu üremelerin pek çok nedeni olmakla beraber en büyük faktör gingivitisler yani diş eti yangılarıdır. Ayrıca viral ve bakteriyel hastalıklar, diş taşları, çürükler ve yabancı cisimlere bağlı olarak da gingivitis şekillenebilir. Kedilerde oldukça yaygın olarak görülür ve inatçı karakterde bir …

Kedi Operasyonları

Kedilerde Mide Operasyonu (Gastrotomi)

Operasyonun yapılış amacı Kedilerde nadir olarak karşılaşılan mide de yabancı cisim olgularında yutulan cismin mideden çıkarılması amacıyla gastrotomi yapılır. Kedilerde yabancı cisimlere bağlı tıkanmalar genellikle bağırsaklarda şekillendiğinden mideye yapılan müdahaleler nadirdir. Bu tür tıkanmalara özellikle Siamese ırkı kedilerde sıklıkla rastlanır. Genellikle plastik kapaklar, oyuncak parçaları, naylon çorap veya ip, küçük top benzeri cisimler kediler tarafından …

Kedi Operasyonları

Kedilerde Göz Küresinin Alınması (Göz Ekstirpasyonu)

Operasyonun yapılış amacı Göz ekstirpasyonu, her hangi bir nedene bağlı olarak göz küresinin zarar görmesi ve işlevini yitirmesi durumunda göz küresinin alınmasıdır. Göz küresini etkileyen yaralanmalar, enfeksiyonlar ve tümörler nedeniyle göz küresinin alınması gerekebileceği gibi gözün dışarı doğru çıkmasına neden olan her hangi bir duruma bağlı olarakta gözün alınması gerekebilir. Kedilerde kazalar, kavgalar ve yaralanmalar …