Operasyonun yapılış amacı
Bağırsağın bir bölümünün kesilerek çıkarılması olan entrektomi operasyonları çoğu zaman bağırsağın sözkonusu olan bölümünün işlevini yitirmesi nedeniyle yapılır.
Yabancı cisimler nedeniyle oluşan hasarlar, bağırsaklarda polyp veya tümör, diğer organlarla veya diğer bir bağırsak bölümüyle yapışma, bağırsağın kendi içine girmesi ve boğulması, bağırsağın dönmesi vb. nedenler operasyon için geçerli sebeplerdir. Bu hasarın ileri boyutta olması yani bağırsağın nekroze olması ve dokuların kendini yenileyemeyecek hale gelmesi durumunda hasarlı bölüm kesilerek çıkarılır ve sağlam bölümler tekrar birbirine dikilir.

Operasyon öncesi dikkat edilmesi gerekenler
Operasyon için uygun zamana hekiminiz ile karar verdiğinizde köpeğinizin operasyon için genel sağlık kontrollerini yaptırmanız gerekebilir. Bu durum köpeğinizin genel durumunu belirlemek ve anestezik alacak olan köpeğinizi risk altına sokmamak için faydalı olacaktır. Bu amaçla gerekli görüldüğünde röntgen,ultrason bakısı veya kan tahlili gibi uygulamalar yapılabilir.
Eğer genel durum bozulmuşsa operasyon öncesinde genel durumun düzenlenmesi amacıyla bir süre serum ve antibiyotik tedavisinin düzenli olarak takip edilmesi faydalı olacaktır. Ancak bu süre fazla uzun tutulmamalı nekroz ve yapışmaların ilerleme ihtimali de hatırlanmalıdır.
Ancak bağırsaklarda tıkanma tespit edildiği durumlarda vakit kaybedilmeden acil olarak operasyona alınmalıdır.
Eğer köpeğinizin herhangi bir ilaç allerjisi varsa bunu hekiminize mutlaka belirtiniz.
Köpeğinize operasyondan önceki 12-24 saat içinde yiyecek vermeyiniz. Bu anestezik madde alacak olan köpeğinizin daha rahat bir operasyon geçirmesini sağlayacaktır.
Bağırsaklarda az da olsa geçişin var olduğu durumlarda hastalığın tam tanısı konuluncaya kadar hastanın beslenmesinin kontrol altına alınması ve sıvı gıdalar verilmesi faydalıdır.

Operasyon tekniği
Operasyon için sakinleştirici uygulanan köpeğin hazırlık odasında sterilizasyon işlemleri yapılır. Bu amaçla öncelikle operasyon bölgesindeki kıllar traş edilerek uzaklaştırılır, daha sonra lokal olarak antiseptik bir solüsyon ile bölgenin dezenfeksiyonu sağlanır. Bu işlemlerden sonra operasyon odasına alınan hastaya hekimin tercih ettiği anestezi şekli uygulanır. Daha sonra bölge steril örtü ile sınırlanarak cerrahi müdahaleye hazır hale getirilir.
Köpeklerde en uygun operasyon bölgesi linea alba adı verilen orta karın çizgisidir. Bu hat damarlaşma açısından zayıf olduğundan ensizyon hattında kanama olasılığı çok düşüktür. Bu bölgeden açılan karın boşluğunda lezyonun bulunduğu bağırsak bölümü tespit edilerek dışarı alınır ve bağırsakta dönme, invaginasyon, yapışma vb. bir durum varsa düzeltilir. Kesilmesi gereken nekrozlu bölüm tespit edilir ve kesilerek çıkarılır. Daha sonra özel bağırsak dikişleri ile sağlam dokular tam olarak karşı karşıya getirilerek dikilir.
Operasyon sırasında dikkat edilmesi gereken önemli konu bağırsak içeriğinin karın boşluğuna akışına engel olunmasıdır. Bu nedenle genellikle nekrozlu dokuların gerisinden bağırsak pensi uygulaması yapılır.
Ayrıca uzun süre açıkta kalan bağırsaklar oldukça çabuk bir şekilde kurur. Bu durumu önlemek için operasyon sırasında serum fizyolojik ile düzenli olarak bağırsaklar ıslatılır ve kurumasına izin verilmez.
Bağırsağın kesilerek alınması ve karşı karşıya getirilerek dikilmesinden sonra kaslar ve deri dikişleri uygulanarak karın boşluğu kapatılır.

Operasyon sonrası dikkat edilmesi gerekenler
Operasyondan sonra yapılan antibiyotik uygulaması hekimin önerdiği süre ve dozda uygulanmalı, köpeğin yarayı yalayarak tahrişini ve dikişlere zarar vermesini önlemek amacı ile mutlaka yakalık takılmalıdır. Gerektiği durumlarda ağrı kesiciler kullanılabilir.
Operasyon sonrasında çeşitli nedenlerle dikişlerin zarar görmesi olasılığı göz önünde bulundurulmalı ve risk oluşturabilecek atlama zıplama gibi ani hareketler engellenmelidir. Ayrıca çok fazla havlama özelliği olan köpekler bir kaç gün çevrelerini göremeyecekleri bir yerde tutulmalıdırlar.
Operasyon sonrasında 48 – 72 saat hasta aç bırakılarak serum tedavisi ile genel durum düzenlenmelidir. Daha sonraki bir kaç gün sulu gıdalar dışında bir şey verilmemelidir.
Tam iyileşme yaklaşık 10-12 gün içerisinde tamamlanır ve dikişler alınabilir.
Bu dönemde bölgede olası bir ödeme bağlı şişkinlik, kızarıklık, iltihap vb. bir durum söz konusu olduğunda vakit geçirmeden hekiminize danışmalısınız.

Operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlar
Operasyon sırasında gerekli sterilizasyona, uygun malzeme kullanımına ve operasyon sonrasında düzenli antibiyotik uygulamasına dikkat edildiği sürece oluşabilecek komplikasyonlar yok denilecek kadar azdır.
Ancak, operasyon sonrasında aşırı ve uygunsuz egzersizlerden kaçınılmalı ve dikişler korunmalıdır. Aksi halde eventrasyon (dikişlerin açılması ve iç organların dışarı çıkması) şekillenebilir.
Operasyon bölgesindeki dikişleri köpeğin dişleri ile açma riski olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle operasyon sonrasında mutlaka ve mutlaka yakalık kullanılmalı ve hiç bir şekilde çıkarılmamalıdır.
Operasyonun temel kuralı olarak karın boşluğuna bağırsak içeriğinin akmasına mutlak suretle engel olunmalıdır. Aksi halde operasyonun en önemli komplikasyonu olarak sayılabilecek peritonitis şekillenebilir. Bu durum operasyon sonrasında genel durum bozukluğu, halsizlik, iştahsızlık ve yüksek ateş ile kendini belli eder.

KAYNAK: Juen Veteriner Polikliniği

Views: 187