Cerrahi genelde teşhisi konmuş vakaların operasyonla tedavi şeklidir. Çoğu zaman sonuçları kesin ve nettir. Deri üzerinden küçük kistik bir oluşumun alınması neyse karacigerdeki bir tümörün alınması da cerrahi açısından aynı şeydir. Her ikisi arasında uygulamada zorluk olsada gösterilen özen ve dikkat açısından bir fark yoktur. Cerrahinin kendine özgü kuralları vardır ve uymak zorunda olduğunuz bu kurallar çok katıdır. Örneğin temel ilkelerden birisi belkide en önemlisi olan sterilizasyon (mikroorganizmaların öldürülmesi) hiç bir ihmale ve savsaklamaya gelmez. Sizin büyük bir başarı olarak gördüğünüz operasyon, basit ve önemsiz görünen bir mikroorganizma tarafından tamamen başarısız hale dönüştürülebilir. Ayrıca hastanın yaşı, genel durumu, operasyon yapılacak bölge, anestezi gibi faktörler de göz önüne alındığında olayın önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Bir operasyon salonunda sağlanması gereken genel kurallardan bahsetmeden önce belirtilmesi gereken konu hazırlık odasıdır.

Hazırlık odası hastanın operasyon öncesindeki tüm hazırlık aşamalarının yapıldığı mekandır. Hastanın sakinleştirilmesi, traş ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılarak genel anestezik ilacın uygulanmasına kadar olan süreci geçirdiği bu mekanın yer ve duvarlarının kolay temizlenebilen fayans vb. bir madde ile kaplı olması gerekir. Çünkü sakinleştirici ve anestezik uygulamalar hastada kusma, idrar ve dışkı kaçırma gibi istem dışı gelişen reflekslere neden olabilir. Ayrıca operasyon yapılacak bölgenin traş işlemi esnasında etrafa saçılan tüylerinde dikkatli bir şekilde temizlenmesi ve yayılarak operasyon bölgesini kontamine (bulaştırma) riski önlenmelidir.

Operasyon salonu her türlü cerrahi müdahalenin yapılabilmesine olanak sağlayan bir büyüklükte, yer ve duvarları fayans kaplı yeterli aydınlatmaya sahip alanlar olmalıdır.

Mutlaka kolay açılabilen veya sensörle çalışan bir musluk ve lavabo olmalıdır. Gerektiğinde yıkanabilmesi için genel giderler bulunmalıdır. Alet ve malzemelerin yanında ilaçlarında konulabileceği kapalı dolap ve çekmecelerinde bulunması gerekir.

Bu genel donanım dışında hidrolik operasyon masası, masayı tam aydınlatabilecek konumda bir operasyon lambası, otoklav (sterilizatör) gibi ekipmanın operasyon salonunda bulunması zorunludur. Operasyon salonunda hava sirkülasyonunun sağlanabilmesi amacıyla havalandırma sisteminin bulunması da gerekir. Ancak operasyon esnasında hava sirkülasyonu önlenmeli ve salona giriş çıkışlar durmalıdır. Operasyon sonrasında operasyon salonunun genel temizliği yapılarak dezenfeksiyonu sağlanmalı ve diğer bir operasyon için hazır halde bırakılmalıdır.

Juen Pet Bilgi Portalı

Views: 55