Destek sistemleri bir operasyonun güvenilirliğini artıran sistemlerdir. Operasyon sırasında yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda veya acil müdahale gerektiren kaza, şok vb. durumlarda kullanılan bu sistemler operasyonun ayrılmaz bir parçası olarak sayılabilir.

Destek sistemi olarak sayılabilecek ve önemli olan sistemlerin başında solunum destek sistemi gelmektedir. Otomatik solunum cihazları ile sağlanabilecek bu sistem hastanın operasyon sırasında hayati riskini minumum seviyeye indirmektedir. Sedatif ve anestezik ilaçların etkisiyle tüm vücut fonksiyonları yavaşlar. Solunum sistemi de bu süreçte oldukça zayıflayan en önemli fonksiyonlardan biri olduğundan, bu sistemi destekleyen solunum cihazının önemi bir kat daha artmaktadır.

Destek sistemlerinden bir diğeri de vakum sistemidir. Özellikle trafik kazaları, düşme vb. yaralanmalara bağlı olarak şekillenen iç kanamaların şekillendiği durumlarda karın boşluğunda biriken kanın süratle uzaklaştırılarak kanama noktasının kolayca tespit edilebilmesine olanak veren vakum makinası da önemli bir destek sistemi olarak sayılabilir.

Operasyon esnasında veya sonrasında ihtiyaç duyulabilecek tüm malzemelerde operasyon destek sistemleri içinde sayılabilir. Bu malzemeler, kan transfüzyon seti, serum seti, uygulanan anesteziklerin antidotlarının bulunduğu eksiksiz bir ecza dolabı, steril örtüler ve eldivenler, steril sondalar ve benzer steril malzemelerdir.

Tüm malzemelerin eksiksiz sağlandığı, şartlara uygun hazırlanmış bir operasyon salonunun ihtiyaç duyduğu en önemli sistem ise operatör ve yardımcılarından oluşan cerrahi ekiptir.

Juen Pet Bilgi Portalı

Views: 44