Brachycephalic terimi latince kısa anlamına gelen “brachy” ve baş anlamına gelen “cephalic” kelimelerinin birleşmesinden türemiş bir terimdir. Kısa yüzlü, basık yüzlü anlamına gelir. Brachycephalic tanımına uyan köpek ırkları arasında,

Pug,
Boston Terrier,
Pekingese,
Boxer,
Bulldog
Shih-tzu
Griffon Bruxellois
King Charles Spaniel
British Bulldog
French Bulldog sayılabilir.

Brachycephalic köpekler, normal bir alt çene ile basık bir üst çeneye sahiptir. Bu yapı nedeniyle kısa burunlu ve basık suratlı olan brachycephalic ırklarda özellikle solunum ile ilgili ciddi problemler yaşanabilmektedir. Bu problemlerden sık karşılaşılanı ve önem taşıyanı solunum güçlüğüdür ki bu durum “brachycephalic sendrom olarak” tanımlanmaktadır.

Brachycephalic sendrom, kısa burunlu köpek ırklarının pek çoğunu etkileyen bir durumdur. Üst solunum yollarında daralma nedeniyle hastalarda solunum güçlüğü görülür. Bu da üst solunum yollarında negatif basınç artışına ve yumuşak dokunun akut veya kronik olarak ileriye itilmesine neden olabilir. Bu da bir kısır döngüye neden olmaktadır.

Klinik bulgular kısır döngünün oluşumuna bağlı olarak değişkendir. Bazı köpeklerde hafif belirtiler, örneğin egzersiz intoleransı ve hırıltılı solunum görülebilirken, bazı köpeklerde boğulma nedeniyle ölüm meydana gelebilir.

Brachycephalic sendromun patofizyolojisi henüz tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Araştırmacıların çoğu burun kanalının dar olmasını olaydan sorumlu tutarken, diğerleri köpekleri risk gruplarına ayırmak için özel bir burun anotomisi üzerinde çalışmışlardır.

Ancak normal burun yapısına sahip olan Norwich ve Norfolk Terrier ırkı köpeklerde de hastalık brachycephalic köpeklerdeki gibi seyretmektedir. Bu nedenle brachycephalic sendromun tam olarak nerede başladığını söylemek güçtür.

Brachiocephalic sendroma neden olan faktörler şöyle sıralanabilir,

Burun deliği darlığı
Yumuşak damağın uzaması
Soluk borusu darlığı
Kalp stresi

Burun deliklerinin darlığı,

Brachycephalic köpeklerde kafa ve burun yapısına bağlı olarak büyük oranda görülen bir nedendir. Solunumun başlangıç noktası olan burun deliklerinin darlığı solunum güçlüğünün de birincil nedenidir.

Yumuşak damağın uzaması,

Brachycephalic köpeklerin üst çene yapısında normal bir köpeğin yumuşak dokularının yerleşimine izin verecek yeterli alan bulunmaz. Bu nedenle burun boşluğu ile ağız boşluğunun birleşim yeri olan yumuşak damak geriye doğru uzar ve serbest ucu bir şekilde gırtlak bölümünde yer alarak horlama seslerinin oluşumuna neden olur. Bulldog dışında bütün brachycephalic ırklarda görülen bir problemdir. Brachycephalic ırklarda fazla havlama veya nefes nefese kalma gırtlakta şişmeye neden olarak ciddi problemlere neden olabilir. 

Soluk borusu darlığı,

Brachycephalic köpeklerin soluk borusu tehlikeli biçimde dar olabilir. Bu durum özellikle anestezi işlemi için sorun teşkil eder ve her hangi bir operatif işlemden önce göğüs radyografileri çekilerek bu durum tespit edilip önlem alınmalıdır.

Kalp Stresi,

Üst solunum yollarındaki daralmalar nedeniyle brachycephalic ırkların solunumu yeterli değildir. Normal kafa ve burun yapısına sahip bir köpek hızlı nefes aldığında dil üzerinden havanın çabuk olarak akciğerlere geçişini sağlayabilmektedir. Bu hava geçişi sırasında dil üzerindeki salya buharlaşır ve dil üzerindeki kan dolaşımı soğuyarak vücudun kalanına etki eder. Brachycephalic köpeklerde ise aynı miktarda havanın yangılı ve şişmiş gırtlak yapısını aşabilmesi için daha fazla efor gereklidir. Üst solunum yollarının bu daralmaları nedeniyle oluşan hızlı soluk alıp verme işlemi brachycephalic ırklarda,  normal köpeklerdeki serinletici etki yerine kalpte daha fazla strese neden olacağı gibi ısı artışına da neden olur.

Brachycephalic sendromun giderilebilmesinde  tedavi genellikle burun deliklerinin genişletilmesi ve geriye doğru uzamış olan yumuşak damağın kesilmesi gibi operatif müdahalelerle yapılır. Ancak tedavinin sonuçları hakkında çok kesin ve net sonuçlar yoktur.

Juen Pet Bilgi Portalı

Views: 41