Uluslararası kennel kulüpleri yetiştiriciler tarafından tüm dünyada kabul gören kulüplerdir. Bu kulüplerin belirlediği ırk özellikleri standart olarak kabul edilmektedir ve belirledikleri özellikler saf kan ırklarda aranmaktadır. Ulusal kulüpler ise genellikle bölgesel olarak faaliyet gösteren uluslararası kulüplerce tanınmış veya tanınmamış safkan ırklarla ilgili her türlü bilgi, faaliyet ve kayıt işlemlerini takip eden kulüplerdir.

Bu kulüplerden en önemlileri şunlardır.

Federation Cynologique Internationale (FCI)
Merkezi Belçika’da bulunan bir köpek organizasyonudur. 25 Kasım 1919’da resmiyet kazanmıştır. Bu kulübün amacı safkan köpeklerin yetiştirilmesine destek olmak, her ırk için daha önceden tanımlanmış fonksiyon, sağlık ve fiziksel özellikleri kontrol etmek ve uygun olup olmadığını denetlemek, damızlıkları ve yetiştirildikleri yerleri tanımak, bilimsel araştırmalara destek olmak, uluslararası bilgi paylaşımı gibi faaliyetlerdir.

United Kennel Club (UKC)
1898 yılında Chauncey Z. Bennett tarafından kurulmuştur. United Kennel Club görünümü ve performansı eşit derecede iyi olan, showlarda veya sahada aynı performansa sahip köpek konsepti üzerinde durmuş bir kurumdur. UKC 308 ırkı tanımaktadır, bu 308 köpek ise 8 grupta ele alınır :

Companion Breeds – Arkadaş Irklar,
Guardian Dogs – Koruma Köpekleri,
Gun Dogs – Av Köpekleri,
Herding Dogs – Çoban Köpekleri,
Northern Breeds – Kuzey Irkları,
Scenthounds – Koku Tazıları,
Sighthounds ve Pariahs – Görüş Tazıları ve Paryalar,
Terrier – Terrier’ler

Canada Kennel Club (CKC)
1880’lerde safkan köpeklerin yetiştirilmesine karşı artan ilgi sonucu 1884’te American Kennel Club kurulmuş, ırkların tanınması ve standartların belirlenmesi American Kennel Club tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 1887’de ise Kanada’da ulusal bir klüp ihtiyacı doğması üzerine Canada Kennel Club kurulmuştur. Kulübün amacı Kanada’daki safkan ırkların yetiştirilmesi ve sergilenmesini desteklemek, köpek showları için kuralları ve standartları belirlemek, uygun jüriler oluşturmak, safkan köpekler için kayıt tutulacak bir kurum oluşturmaktır. AKC ve CKC arasında sıkı bir ilişki ve dayanışma vardır.

American Kennel Club (AKC)
17 Eylül 1884’te Philadelphia’da, Messrs. J. M. Taylor ve Elliot Smith öncülüğünde aldıkları çağrı sonucu toplanan 12 kişi tarafından kurulmuştur. Her biri farklı bir kennel klübü üyesi olan ve American Kennel Club’ı kuran bu kişiler daha sonra bütün kulüpleri birleştirerek AKC’yi “kulüplerin kulübü” olarak kabul gören ulusal bir kurum haline getirmiştir. 1889’da American Kennel Club’ın yayın kolu olan “AKC Gazette” yayımlanmaya başlanmıştır. American Kennel Club tarafından tanınan bütün ırkların dökümü ve ırk standartları “The Complete Dog Book” (Bütün Köpekler) isimli resmi yayında toplanmıştır. AKC tarafından uygun görülen 150 adet ırk vardır. Bu ırkların her biri 7 gruptan birinde veya “miscellaneous” (çeşitli) grubunda yer alır. Irkların gruplandırılması, köken aldıkları ırklar ve kullanım amaçları göz önüne alınarak yapılmıştır.

Sporting group – Spor gurubu
Hound group – Tazı gurubu
Working group – İş gurubu
Terrier group – Terrier gurubu
Toy group – Oyuncak/süs gurubu
Non-sporting – Spor dışı gurubu
Herding group – Çoban köpekleri
Miscellaneous Class – Çeşitli Irklar Sınıfı

Australia National Kennel Club (ANKC)
Australia National Kennel Club’ın amacı Avustralya genelinde belli yetkililer tarafından yetiştirmede, showda sergilemede, değerlendirmede, itaat ve diğer eğitim aktivitelerinde, fiziksel olarak ve mizaç bakımından mükemmel safkan ırkların yetiştirilmesini teşvik etmektir. Avustralya’da bütün köpeklerle ilişkili aktiviteler Australia National Kennel Club desteği ve gözetimi ile gerçekleştirilir.

National Kennel Club (NKC)
National Kennel Club 1969-1970 yılından beri Amerika’da köpek sahiplerinin safkan köpeklerini kayıt ettirmesine yardım etmektedir. National Kennel Club bütün yetiştiricilere, köpek sahiplerine ve köpek ırklarına karşı tarafsızdır. National Kennel Club’da temel ırklarla birlikte nadir ırklar da eşit konumda sergilenebilmektedir. National Kennel Club’ın amacı bütün ırklarda safkan köpeklerin yetiştirilmesini ve yetiştirme programlarında sadece en uygun ve en iyi huylu köpeklerin kullanılmasını desteklemek, köpek sahiplerini en doğru ve en yeni yetiştirme, bakım ve beslenme teknikleri konusunda bilgilendirmek, çeşitli aktiviteler düzenlemek, doğal yaşama destek olmak gibi faaliyetlerdir.

Continental Kennel Club (CKC)
Continental Kennel Club 1991’de kurulmuş bir safkan ırk kayıt kurumudur. Dünya üzerinde 100,000’in üzerinde üyesi bulunan Continental Kennel Club daha geniş standartlarda yetiştirme yapılmasını ve gen havuzunun genişletilmesini, bu sayede daha sağlıklı köpeklerin elde edilmesini savunmaktadır. Continental Kennel Club’da uygulanan açık sicil uygulaması ile pedigree’si yani soy ağacı bilinmeyen yavrular bile kayıt ettirilebilmektedir. CKC’de ırklar için standartlar gözetilmemektedir.

New Zealand Kennel Club (NZKC)
Bu kennel club, İngiltere ile bağlantılı, Federation Cynologique Internationale (FCI) ile ilişkilidir. 1886’da faaliyete başlayan New Zealand Kennel Club, dernekleri çatısı altında toplayan bir kurumdur ve günümüzde çeşitli faaliyetlerde bulunan 300’den fazla dernek üyesi vardır.

Kennel Club Of Great Britain (KCGB – The Kennel Club Great Britain – UK)
19. yüzyılda İngiltere’de zengin muhafazakarların toplantılarında popüler hale gelen köpek gösterileri demiryollarının gelişimi ile bunu takip eden yıllarda tüm ülkede yaygınlaşmıştır. Önceleri evlerde yapılan bu gösteriler 1851 yılında bu amaçla düzenlenen özel toplantı salonlarında yapılmış daha sonrada 1859 yılında Newcastle’da belediye binasında daha büyük bir organizasyon olarak düzenlenmiştir. Bu organizasyonda köpeklerin sınıflandırma, isimlendirme, standart özelliklerinin belirlenmesi gibi pek çok çalışma ile ayırımlarının yapılması gereği hissedilmiş ve 1870 yılında Warwickshire milletvekili S.E.Shirley tarafından ulusal köpek komitesinin çalışmaları izlenerek, kanun tasarıları hazırlandıktan sonra Albert Mansion ve on iki kişiden oluşan Kennel Club Londra’da 1873 yılında Victoria Caddesi’nde kurulmuştur.

American Pet Registry Inc. (APRI)
American Pet Registry Inc. Tulsa Oklahoma’daki Akademik Kennnel Record (AKR)’un kayıtlarını duyuran bir köpek kayıt servisidir. Akademik Kennnel Record, bilinen diğer kayıt servislerinin yaptığı gibi daha fazla veri girişine izin veren açık kayıt servisidir. Ancak, American Pet Registry Inc. ise sadece belgelenmiş köpeklerin kayıt edilmesine izin vermektedir. Halen Gary Garner tarafından yönetilen servis tüm ısrarlara rağmen kayıt politikasını değiştirmeyerek bünyesinde sadece pedigrisi olan belgelenmiş ırkları kayıt ederek, United Kennel Club’ı da kapsayan büyük bir açık kayıt servisi olan Akademik Kennnel Record’dan farklı bir politikayla çalışmalarına devam etmektedir.

American Kennel Club For Purebred Dogs (USA)
American Kennel Club For Purebred her türlü saf köpek ırkı hakkında bilgi bulanan bir klüp. Özellikle yavru alımı, kayıtları, yarışmaları, sağlık, beslenme, terbiye gibi bilgiler yanında bu ırkların satıldığı yerler hakkında da bilgi verebilen bir klüp.


Australian National Kennel Council (ANKC)
Avustralya’da seçkin ırkların bakımı, eğitimi, karakteri, psikolojisi ve diğer ırklara olan üstünlükleri konusunda bilgi veren bir klüptür.

Italian Club Of Northern Breeds (CIRN)
1976 yılında uluslararası köpek severler anonim şirketi tarafından kurulan klüb’ün amacı tüm kuzey köpek ırklarını korumaktır.

Norwegian Kennel Club
Norveç’te sporcu ve ilk yardım amacıyla yetiştirilen ırkların önemini artırmak ve bu ırkların saf olarak yetiştirilebilmesi için, 1898 yılında kurulmuştur.

Japan Kennel Club (JKC)
Kijuro Shidehara başkanlığında, Mr. Tanzan Ishibashi yardımcı başkanlığında 1949 yılında Japon koruma köpekleri derneği olarak kurulan bu klüp 1952 yılında Japan Kennel Club olarak yeniden adlandırılmıştır. Kuruluş dönemlerinde yayınladıkları gazeteleri de 1957 yılında “The Companion Dog” olarak yeniden isimlendirilen bu kulübün amacı farklı ırklarda köpekleri kapsayan yarışmalar düzenleyerek iyi arkadaşlık yapabilen ve insanlarla dost olup, sevgi veren ırklar yetiştirmektir.

 

Juen Pet Bilgi Portalı

Views: 63