Kedi Kulak Uyuzu (Notoedric Mange-Feline Scabies)

Hastalığın etkeni nedir ?
Etken Sarcoptidea ailesine bağlı olan Notoedres catidir.

Hastalığa yatkın ırklar hangileridir ?
Tüm kedi ırklarında görülebilir. Allerjik bünyeli kedilerde ve bağışıklık sistemi zayıf olan kedilerde hastalığın gelişimi ve yayılması daha hızlıdır.

Hastalığın gelişimi nasıldır ?
Hastalık etkenleri direk temas yoluyla bulaşır. Bulaşma tasma, yatak, taşıma kabı vb. ortak kullanılan eşyalar ile de olabilir. Özellikle anneden direk olarak bulaşma söz konusu olduğunda henüz vücut direnci yetersiz olan yavrularda hastalığın gelişimi kolay olmaktadır. Parazitin yumurtalarından çıkan larvalar, nymph evresinden sonra erişkin hale gelerek doku artıkları ve kanla beslenmeye başlayarak hastalığa neden olur.
Kedilerde, köpeklere oranla daha az görülen kulak enfeksiyonlarının şekillenmesinde birincil etken olan notoedres catiye bağlı olarak otitis externa gelişir ve yoğun olarak bu enfeksiyona ait belirtiler gözlenir. Şekillenen sekunder enfeksiyonlara bağlı olarak hastalık hızlı bir yayılma göstereceği gibi şiddeti de artar.

Hastalığın belirtileri nelerdir ?
Hastalığın görülebilen ilk bulguları kulak kepçesinde siyah döküntülerdir. Kulak kepçesinde pullanma ve kabuklanma vardır. Kaşıntı şiddetlidir. Sürekli başını sallar ve ayaklarını kullanarak sert darbelerle kulaklarını kaşıdığından kulak üzerinde yaralar şekillenebilir. Daha sonraki dönemlerde deri lezyonlarına ait belirtiler yanında, enfeksiyona (otitis externa) ait belirtilerde gözlenebilir. En karakteristik belirti koyu renkli hatta siyaha yakın renkte yapışkan kıvamlı akıntıdır. Bu akıntılar kulak kepçesinde birikerek deride irkiltilere ve kızarıklıklara neden olabilir.
Hastalığın teşhisi deri kazıntısı alınarak etkenin veya yumurtalarının mikroskopta görülmesiyle olur.

Sonuç
Uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, tüm vücuda yayılarak anemi ve kansızlığa neden olabilir.
İlerlemiş vakalarda ölüme dahi neden olabilen hastalığın tedavisi için lokal veya genel banyo tarzında ilaç uygulamaları, antiparaziter ilaç enjeksiyonları ve kulak temizlikleri düzenli takip edilmelidir.
Ayrıca kolay bulaşabildiğinden diğer kedilerden ayrı barındırılmaları siklusun sonlandırılabilmesi yönünden faydalıdır.

Juen Veteriner Polikliniği

Views: 102